Patrimoniu

Patrimoniu:

- clădiri şi spaţii industriale disponibile cu dotare tehnico-edilitară bună, la costuri de achiziţie şi exploatare competitive

- fond de terenuri ce permite reconversia în scopuri şi cu funcţii diverse

- fond de terenuri cu indicator de calitate ridicat pentru practicarea agriculturii, cu lucrări de îmbunătăţiri funciare

Pe teritoriul comunei Feldioara există un număr de:

a) 5 lacuri

- 2 lacuri în colonia Reconstrucţia spre Rotbav (Asociaţia Pescarilor)

- 2 lacuri în satul Rotbav spre Măieruş (Asociaţia Pescarilor)

- 1 lac al SC Doripesco SA

b ) 2 bălţi:

- un cot de Olt la Feldioara;

- un cot de Olt spre Hăghig (dincolo de Olt, la locul numit Hundrubich);

c) fond piscicol cu zonă de agrement şi pescuit sportiv totalizeaza 5 suprafeţe, menţionate la pct a).

d) 2 iazuri de decantare în incinta CNU Feldioara, 1 iaz fiind în proiect de astupare

e) 1 bazin de acumulare a apelor industriale la CNU Feldioara.

Infrastructura instituţională:

- două unitaţi şcolare cu clasele I-IV

- o unitate şcolară cu clasele V-VIII

- o unitate şcolară cu clasele IX-XII

- sediul primăriei comunei

- un dispensar medical

- un dispensar sanitar veterinar

- un post de poliţie

- o filială P.T.T.R.

- un cabinet notarial

- câte un cămin cultural în satele aparţinătoare modernizate în perioada 2008 - 2010 .

- o casă de cultură modernizată în anul 2009

Infrastructura de circulaţie şi transport:

- legături rutiere, cu principalele oraşe ale ţării

- sectoare de drum comunal modernizate

- legături feroviare cu toată ţara