Informare cetateni

Anunt public pentru finantarea nerambursabila din bugetul Comunei Feldioara a proiectelor sportive pe anul 2016

Comuna Feldioara sprijina in anul 2016 proiectele sportive, cuprinse in programul "Promovarea sportului de performanta”. Metodologia de solicitare a finantarii este reglementata prin Ghidul solicitantului si se regaste la sediul Primariei Comunei Feldioara . Cererile de finantare completate de cluburile sportive de drept privat sau asociatiile sportive, vor fi depuse Ia registratura Primariei comunei Feldioara, din strada Octavian Goga Nr. 55, in intervalul 09.00 – 12.00 in perioada 24.03.2016 - 31.03.2016.
Fondurile aferente finantarii acestei activitatii vor fi aprobate in bugetul Comunei Feldioara pe anul 2016.