Buget local

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.12.2010

- PROIECT BUGET 2011

- REGISTRUL DATORIEI PUBLICE 2011

- BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT PE ANUL 2011

- LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2011

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.03.2011

- BUGETUL PE ANUL 2011 - RECTIFICAT

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM I 2011

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 30.06.2011

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM II 2011

- BUGETUL PE ANUL 2011 - RECTIFICAT

- BUGETUL PE ANUL 2011 - RECTIFICAT

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 30.09.2011

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM III 2011

- PROIECT BUGET 2012

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM IV 2011

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.12.2011

- PLĂŢI RESTANTE LA 31.12.2011

- BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT PE ANUL 2012

- BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012

- LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2012

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.03.2012

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM I 2012

- BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 - RECTIFICAT

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 30.06.2012

- BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 - RECTIFICAT

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM II 2012

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM III 2012

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 30.09.2012

- SITUAŢIA PLATILOR RESTANTE LA DATA DE 30.09.2012

- BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 - RECTIFICAT

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.12.2012

- SITUAŢIA PLATILOR RESTANTE LA DATA DE 31.12.2012

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM IV 2012

- PROIECT BUGET 2013

- BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

- LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2013

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.03.2013

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM I 2013

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 30.06.2013

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM II 2013

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 30.09.2013

- PROIECT BUGET 2014

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM IV 2013

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.12.2013

- BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014

- LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2014

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.03.2014

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM I 2014

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 30.06.2014

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM II 2014

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 30.09.2014

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM III 2014

- SITUAŢII FINANCIARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETELOR LA DATA DE 31.12.2014

- COMUNICARE INDICATORI DGFP TRIM IV 2014

- BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015